Välj en sida

Under våren 2017 har de Allmänna kurserna på Bona Folkhögskola påbörjat ett samarbete med Motala kommun inom naturvård.

Deltagarna ska bidra till kunskapsinsamlingen kring skyddsvärd och hotad natur genom att inventera naturområden i Motala.

IMG_0152-e1490272437572

Tillsammans med kommunekologerna Fia Sundin och Staffan Carlsson kommer deltagarna att lära sig att identifiera natur med höga naturvärden och hög biologisk mångfald.

Arbetet innebär bland annat att känna igen arter av växter; främst mossor och lavar som är så kallade signalarter. Signalarter används inom tillämpad naturvård för att peka på ett område med höga naturvärden. En bra signalart är starkt knuten till området och är relativt lätt att känna igen.

Det praktiska arbetet kommer att gå ut på att att leta efter arter som påvisar särskilt höga naturvärden. Fynden kommer att rapporteras in till Artportalen, som är skapad av SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet). Dit rapporterar både naturvårdstjänstemän, ideella organisationer och privatpersoner in dagliga fynd och observationer av djur, växter och svampar.

Den samlade kunskapen i Artportalen används sedan av forskare, tjänstemän på landets länsstyrelser och kommuner i arbetet med riktade naturvårdsinsatser, kartläggning av trender och tendenser i svensk natur och naturvårdsplanering.