Välj en sida

 

 

Yoda-figuren puttrar fram  under läraren Hannes Runheims överinseende. Hannes tittar med jämna mellanrum till processen. Han visar sig vara klart entusiastisk inför att skolan införskaffat en 3D-skrivare.

Uppfattningen är klar, detta rör sig inte om nån “ploj” utan kommer att fungera som ett bidragande verktyg i undervisningen.

– 3D-skrivaren kan användas i presentationer. Ofta visas bilder, men här kan deltagaren ta fram en figur och man kan få en taktil känsla, känna vrida och vända på det som presentationen handlar om – många gånger förstår man bättre då.

Några deltagare på Bona kan redan nu tack vare CAD-kunskaper göra ritningen själva, den ritning som sen instruerar skrivaren i hur den ska jobba. Annars finns förlagor att använda, färdiga ritningar.

– Det här är spännande och nytt. 3D-skrivare används alltmer ute i produktion. Till exempel kan man ta fram nya hus till en bråkdel av den ansträngning huskonstruktion annars kräver, säger Hannes.

Men för ögonblicket glädjer Hannes sig åt vad just Bonas 3D-skrivare kan åstadkomma.

– Fler sinnen får vara med när man kan vrida och vända på resultatet, se det ur alla vinklar och känna det i sina händer. Detta kan ge en djupare upplevelse och förståelse.