Välj en sida

Bloggen

Förorten kan själv – om den får chansen

Förorten kan själv – om den får chansen

Vem sätter bilden av förorten? Brinnande bilar, stenar som kastas.
Vi känner igen rubrikerna. Vi får en politik därefter.

Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete på Linköpings universitet, har hållit en öppen föreläsning på Bona folkhögskola. Han talade om hur dagens politiska förslag till lösningar nöjer sig med att försöka åtgärda symptom –  hellre än att ta tag i  bakomliggande orsaker.

Det är så, med ytliga akutinsatser, vi bekräftar begrepp som ”utanförskap” och ”no-go-zon”. Politikernas lösning: fler väktare och mer polis. Problemet är, menar Magnus Dahlstedt, att fattigdom, missbruk och kriminalitet görs till individuella problem. Som om individer lever utanför samhälleliga och politiska strukturer.

– Vi borde nog hellre titta på de bakomliggande strukturerna, sa Magnus.

I den nya tvärvetenskapliga förortsforskning där Magnus Dahlstedt deltar, får ungdomarna själva komma till tals. Känslan av att inte räknas, att inte bli sedd är påtaglig i intervjusvaren.

Magnus har tillsammans med andra forskare följt flera integrationsprojekt, ofta inom sportens värld. Han konstaterar att sportens givna regler, gör du fel blåser domaren i pipan, applåderas av samhället.

– Det blir tydligt vad som är rätt eller fel. Coachen är samtidigt ett föredöme.
”Kan jag så kan ni” är budskapet. Budskapet är tydligt, utan regler blir det kaos.

Men coachen är också skolad i att  visa hur man ”ska vara i Sverige”, hur man praktiserar ”svenska värderingar”.

– Är det självklart att det ska vara så, att det är så vårt samhälle blir bättre, frågar sig Magnus Dahlstedt.

Han påpekade också att spänningar i det svenska samhället, ofta mellan generationer, mellan beslutsfattare och boende i miljonprogramområden, inte är nåt nytt.

– Jag är ingen historiker men vi kan lära av historien, sa Magnus och hänvisade till punken i slutet av 70-talet, Ebba Grön och ockupationen av den nedläggningshotade fritidsgården Oasen i Rågsved. (en ockupation som för övrigt innebar att Oasen räddades)

Det finns inget att göra i den här trista förorten
Det finns ingenting här för oss
Nej ursäkta jag överdrev lite grann
Vi kan ju knarka supa och slåss…
ur ”We´re only in i for the drugs” av Ebba Grön

Magnus Dahlstedt är aktuell med den nya boken Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering (finns även som gratis pdf).
Till hösten ger Magnus Dahlstedt tillsammans med ett 30-tal forskare inom socialt arbete och närliggande dicipliner ut boken ”Manifest – för ett socialt arbete i tiden”
https://www.facebook.com/manifestsocarb/

 

Dags för årsstämma

Dags för årsstämma

Nu bjuder vi in till årsstämma för alla som är andelsägare i Bona ekonomiska förening. Glöm inte att anmäla dig senast 20 april om du vill komma. Du kan skicka nomineringar till styrelsen till Nicke Bremer (nickebremer at gmail punkt com).

 • Tid: 29 april, 13.00 (stämman börjar 14.00, men föregås av enkel förtäring och musik med Mjölbys baktaktsorkester)
 • Plats: Bona folkhögskola, Svarta gatan 1, Motala
 • Anmälan: senast 20 april till info@bona.nu
Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en justerare
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Behandling av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut
– a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
– b. om dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
– c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
8. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
9. Val av valberedning
10. Förslag från styrelsen
11. Stämmans avslutning

Dokument

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2017

Revisionsberättelse 2017

Deltagarstatistik 2017

Valberedningens förslag 180422

Nu är det väl revolution på gång?

Nu är det väl revolution på gång?

Vad gör de egentligen på kursen ”Finanskrisen! Ekonomi och Politik”?
Är det kris för jämnan, tunga suckar, pannor i djupa veck?

Nej, tvärt om faktiskt.

– Många är samhällsintresserade och vill skapa en helt ny värld, säger Mikael Vinberg, kursens lärare.

Denna terminslånga distanskurs som på Bona varvas med lika långa systerkursen ”Socialism idag?” lockar intresserade i alla åldrar. De flesta pluggar på högskola eller universitet.

Mikael är en (röd) rutinerad räv. Han har undervisat på Bona i politiska -ismer, som till exempel marxism, längre än han själv kan minnas. Han ser en klart förändrad inställning och bakgrund hos deltagarna.

– Nu för tiden är det kanske en på tjugo som är politiskt aktiv. På -80 och -90-talet var förhållandet tvärt om, konstaterar Mikael.

Vi förlorar oss sen i en lång, bitvis förvirrad men samtidigt entusiastisk diskussion om vad nu det kan bero på.
En teori är att de politiska partierna sedan många år tar fram sina partiprogram efter ”vad folk vill ha” snarare än att bygga på ideologisk grund.

Mikael tycker att de flesta på kursen är utan illusioner när det gäller i vilken mån den ena ideologin eventuellt skulle vara bättre än den andra. Att vi lever i en tid då svaren inte tycks finnas bland rådande system och partier.

– De som går kursen är samhällskritiska. De tror på solidaritet och rättvisa och de tror oftast inte på kommersiella lösningar.

Kursen håller två fysiska träffar på Bona i Motala,  en i början och en i slutet av terminen. Just nu ”råstuderar” man nyliberalismens avregleringar, vilka ju spridits över större delen av världen.

Instuderingsfrågorna kan handla om att ange vilka fördelar respektive nackdelar den ekonomiska avregleringen kan tänkas ha. Att peka ut dem, samt diskutera dem med varandra i gruppen.

– Vi lever i en spännande tid. Det är lite nytt att samhällets ”elitskikt” börjar krackelera och dra åt olika håll. Se bara på Trump där maktens män både kan vara för eller emot presidentens politik.

Dags för revolution nu alltså?

– Kanske det, säger Mikael.

Han ler pillemariskt.

Nyfiken på mer? Vi tar emot anmälningar till kursen Socialism idag? fram till den börjar den 27 augusti. Kursen är kostnadsfri. Och förresten, rubriken är förstås en citerad låttitel ur skånska popstoltheterna bob hunds katalog.

 

Bonasignalen är tillbaka!

Bonasignalen är tillbaka!

Under många år gjorde vi en egen tidning här på Bona. Bonasignalen hette den och gjordes av deltagarna på journalistprogrammet. 2015 slutade vi att ge ut tidningen, eftersom journalistprogrammet gick i graven.

Men nu är den tillbaka i ny tappning! Bonasignalen har blivit ett nyhetsbrev med nyheter om Bona men även om folkbildning och samhället i stort. Den kommer ut ungefär varannan månad, så det är definitivt inget som kommer att belamra din inkorg.

Klicka på knappen nedan för att prenumerera. Glöm inte att du måste bekräfta din prenumeration genom att klicka på länken i bekräftelsemailet.

Sveriges styvbarn? Förorten, utanförskapet och framtiden

Sveriges styvbarn? Förorten, utanförskapet och framtiden

Nu har du chansen att lära dig om den senaste forskningen på hur unga lever i förorterna. Föreläsningen hålls av Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete på Linköpings universitet.

Magnus utmanar dominerande berättelser om förortsproblematiken och visar vad det är för processer som leder till ojämlikheter. Utifrån ny tvärvetenskaplig forskning pratar han bland annat om viljan i förorten till att samverka, förebygga, aktivera och om viljan till att ordna och höra hemma.

Föreläsningen riktar sig till dig som möter ungdomar i jobbet och till alla som är intresserade av frågan. Välkommen!

 • Tid: 18 april, 12.15 (först matig macka, Magnus börjar prata 12.45)
 • Plats: Bona folkhögskola, Svarta gatan 1, Motala
 • Pris: gratis, men anmälan krävs
 • Anmälan: maila info@bona.nu med namn och telefonnummer och eventuell specialkost före 11 april

Magnus Dahlstedt är aktuell med den nya boken Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering (finns även som gratis pdf).

 

CAD på schemat

CAD på schemat

Vi är ju som sagt inne i en digitaliseringsprocess här på Bona. Både deltagare och personal rustar sig inför framtiden. Ett exempel på det är att datorbaserad design har kommit till hus- och båtbyggarkurserna. Det kallas för CAD, eller computer-aided-design.

Ingen har tid att tänka på rast, alla är som uppslukade i de figurer som vrids och vänds upp och ner och runt på dataskärmarna.

– Ni ser att ”tri-ballen” kräver röda handtag så vi kan flytta den till cylinderns mittpunkt. Får ni ordning på det, frågar läraren Nils Forsfält.
Det är han som pratar så här, för den oinvigde, obegripligt.

Men för killarna, som för dagen flyttat upp från sin båt- och husverkstad till ett vanligt klassrum på skolan, är det inga konstigheter. Tre hela förmiddagar har de ägnat åt CAD-design nu.

– Det är inte så svårt, ganska lätt faktiskt, säger deltagaren Markus Olofsson.

– Men hur får man till groparna jämt över hela ytan på en bandyboll då? Gåtor av det här slaget kan testas fram via CAD-programmet det nu undervisas i på båt- och husbyggarkurserna på Bona folkhögskola.

Läraren Nils Forsbärg driver annars företaget Spantfabriken som sysslar med båtbyggeri. Han har själv använt CAD-ridningar i sju år och nu har han med sig programmet Iron-CAD.

– Det här programmet är inte som auto-CAD som bygger mer på rena ingenjörsprinciper där man skriver in tekniska specifikationer. Här kan man utgå från vad man vill ha först, rent designmässigt.

– Sen, om det till exempel handlar om en plåt som ska bockas, så skickar man den färdiga datafilen till vattenskärningsmaskinen. Informationen om exakt var bockningen ska göras finns med som ett resultat av ritningen, säger Nils.

Han förklarar att man kan arbeta friare med CAD. Att man kan designa utan att tänka på hur det ska tillverkas först, utan att ta hänsyn till vilken dimension borrarna i verkstan har eller andra praktiska förutsättningar.

På så sätt kan man fokusera på användbarhet och utseende först, sen få till ritningen och till sist låta nästa datastyrda maskin utföra själva tillverkningen.

Han menar att detta stödjer dagens och framtidens sätt arbeta, att utgå från inspiration och användbarhet, att inte bygga på förvärvad kunskap. Kunskaper som snabbt riskerar låsa in konstruktören i ett gammalt begränsat tänkande.

– Då blir det alltid räta linjer och fyrkantiga hörn, även om det kanske inte är den bästa lösningen.

Båtbyggarkursens och husbyggarkursens lärare Caj Claeson och Orvar Ek sitter med under CAD-lektionen.

– Nu kan våra deltagare det de behöver, nu kan de konstruera hus med CAD, konstaterar Caj belåtet.

– All ritning och utsättning på en byggarbetsplats är digitaliserad idag. Man måste helt enkelt ha de här kunskaperna, säger Nils Forsbärg.

 

 

 

 

 

Workshop i normkreativa metoder och gestaltning

Workshop i normkreativa metoder och gestaltning

Många pratar om normkritik, men hur kan man egentligen med det i praktiken som pedagog? Nu har du chansen att delta i en workshop om detta tillsammans med Liv Elf Karlén – en genuspedagog, dramatiker och regissör som arbetat med normkritisk metodutveckling i 15 år.

Workshopen heter Normkreativa metoder och gestaltning och består av föreläsningar, praktiska övningar och diskussioner för att medvetandehöja och utmana praktiken kring normer rörande kön, sexualitet, etnicitet, funktion och klass i så väl den konstnärliga framställningen som den pedagogiska undervisningssituationen.

Normer är ofta något vi inte tänker på för att de är så självklara. De kan göra det smidigare för oss att fungera ihop, men de kan också förstärka vissa gruppers positioner. Ett normkreativt arbete gör oss medvetna om vilka normer vi förhåller oss till och på så sätt blir det möjligt att aktivt välja vilka normer vi verkligen vill ha eller inte ha – i en mindre social gemenskap, i en organiserad verksamhet eller i samhället i stort.

 • Tid: 7 och 8 maj (heldagar) samt 23 och 31 maj (eftermiddagar)
 • Pris: 2000 kr (inkluderar kursmaterial och fika)
 • Plats: Bona folkhögskola, Svarta gatan 1, Motala
 • Anmälan: maila info@bona.nu med namn och telefonnummer helst före 10 april

Workshopen riktar sig främst till pedagoger men kontakta oss gärna om du vill vara med ändå, eller om du vill genomföra en skräddarsydd workshop i din verksamhet.

Läs mer: Normkreativa metoder och gestaltning. Foto: Kent Werne

Linn valde teatern – följ deras resa i Italien!

Linn valde teatern – följ deras resa i Italien!

Vad är det egentligen man vill fylla sina dagar med? Det tänkte Linn Rasmusson på efter gymnasiet, när hon var ute och reste. Hon gick musikalinriktning på högstadiet, men kom bort från det helt och hållet under gymnasiet. Men när hon sen ställde sig frågan så blev svaret ganska tydligt. Teater! Linn ringde till Bona och fick prata med Helene Bergström, ansvarig för teaterkursen.

– Det var som att prata med en person jag känt i hundra år. Helene sa att teater är som att resa, där man kan vara varsomhelst, närsomhelst, och vemsomhelst. Jag fick ett så himla starkt intryck och kände verkligen att jag ville vara i hennes närvaro.

Och det intrycket är kvar efter en dryg termin. Linn tycker att Helene är “extremt inkännande” och att hon – och alla andra lärarna – skapar ett väldigt fint och accepterande klimat där alla verkligen får vara som de är.

– För mig har det varit viktigt att få uppleva det. Nu vet jag att en grupp kan ha en så här fin miljö, där man tar hand om varandra. Alla förtjänar att ha det så.

Det är särskilt viktigt att ha en sådan gruppdynamik när man jobbar med teater, där man jobbar mycket med sig själv och sina känslor. Samspel och tillit är viktigt för att alla ska våga utforska röstens och kroppens berättande förmåga.

Och teaterkursens fokus på fysisk kommunikation kan vara utmanande. Men det skördar också många frukter.

– Man är trygg i att prata men inte lika van vid att använda kroppen som ett verktyg. Men här använder man kroppen till allt annat än att vara snygg. Man känner “herregud, min kropp kan göra såhär” istället för “oj sådär kan jag ju inte göra” så en blir väldigt bekväm i sin kropp. Man får bara vara i sin kropp.

Men det som Linn tycker varit allra bäst med Bona är att man får möta människor som man kanske aldrig hade träffat annars. Hon nämner ett tillfälle när man mötte deltagarna från kvinnokursen. De läste upp gripande berättelser på temat min mormor, min mamma och min dotter och teaterdeltagarna sjöng sånger. Alla var nervösa för att göra något nytt, och “vi blev väldigt gripna allihopa”, som Linn beskriver det.

Visst låter det lite som en upplevelse från en resa. Och det är nog faktiskt precis vad det är.

Linn kommer att instagramma från vårt konto under teaterkursens resa till Italien – missa inte det. Och läs mer om vår grundutbildning i teater, eller kontakta Helene Bergström direkt för mer information.

Etableringskursen slår strike!

Etableringskursen slår strike!

Etableringskurserna på Bona är sex månader långa. Grupperna går in i varandra eftersom deltagarna i större eller mindre antal ansluter vid flera starttillfällen per termin.
”Nyingar” blandas med ”gamlingar” på samma kurs.

Ändå växer sig gemenskapen både stor och stark förbluffande snabbt. Kanske beror det på att vi gör så mycket tillsammans både i och utanför kursen. Vi fyller inte dagarna med bara textläsning och ”fylleri-övningar”.

Vi pratar, studerar Motala och Sverige och jämför med allas hemländer, vi besöker arbetsplatser, upplever teater, sport och musik och vi skapar ihop, både gruppen själv och tillsammans med alla övriga deltagare på skolan.

Nu lämnar den tionde etableringsgruppen Bona efter ett halvår och de sex deltagare som är kvar får snart tillskott av nya kurskamrater.

Sista dagen ut firades med bowling i Motala sporthall. Stilarna var varierande men alltid eleganta. Trots alla breda leenden och skratt var spelkoncentrationen total och visst rasslade det till utav en och annan strike också. Ett härligt avslut på ett intensiv kurs!

Internationella kvinnodagen

Internationella kvinnodagen

 

– Alltså, dagens sex- och samlevnadsundervisning i skolan är obefintlig. Vi hade totalt två dagar under vår skoltid.
– Va, vi hade jättebra undervisning i två hela månader på vår skola.

En liten upptäckt, ett litet meningsutbyte bland hundratals andra, deltagare emellan under Bonas temadag om internationella kvinnodagen.

Några av oss hade just sett filmen om arabisk feminism ”Feminism Inshallah” där bland andra en kvinnlig sexolog framträder i en egen programserie i Egyptisk tv.

Mycket av dagen handlade om film, filmer på kvinnotema men av vitt skilda slag, svenska och utländska. Bland annat kunde vi välja att se svenska gymnasiefilmen ”Tusen gånger starkare” om könsroller, filmen och ”Oaga girls” om tjejer som utbildade sig till bilmekaniker i Burkina Faso. ”Fröken Friman” och många många fler…

Sånt där obligatoriskt mummel om ”varför det inte finns någon mansdag då?” (vilket det ju finns rätt många av…) det lyste helt med sin frånvaro. Alla deltog med liv och lust!

Vi målade och skulpterade utifrån visionen om framtidens kvinna och man. Vi diskuterade vad vi trodde skulle hända nu, efter #metoo och vi kunde höra kvinnokurskvinnor i radioprogram berätta om sin farmor/mormor och om framtiden för sina döttrar.

Kort sagt – vi körde så det rök!

 

Kategorier