Välj en sida

Bloggen

Workshop i normkreativa metoder och gestaltning

Workshop i normkreativa metoder och gestaltning

Många pratar om normkritik, men hur kan man egentligen med det i praktiken som pedagog? Nu har du chansen att delta i en workshop om detta tillsammans med Liv Elf Karlén – en genuspedagog, dramatiker och regissör som arbetat med normkritisk metodutveckling i 15 år.

Workshopen heter Normkreativa metoder och gestaltning och består av föreläsningar, praktiska övningar och diskussioner för att medvetandehöja och utmana praktiken kring normer rörande kön, sexualitet, etnicitet, funktion och klass i så väl den konstnärliga framställningen som den pedagogiska undervisningssituationen.

Normer är ofta något vi inte tänker på för att de är så självklara. De kan göra det smidigare för oss att fungera ihop, men de kan också förstärka vissa gruppers positioner. Ett normkreativt arbete gör oss medvetna om vilka normer vi förhåller oss till och på så sätt blir det möjligt att aktivt välja vilka normer vi verkligen vill ha eller inte ha – i en mindre social gemenskap, i en organiserad verksamhet eller i samhället i stort.

  • Tid: 7 och 8 maj (heldagar) samt 23 och 31 maj (eftermiddagar)
  • Pris: 2000 kr (inkluderar kursmaterial och fika)
  • Plats: Bona folkhögskola, Svarta gatan 1, Motala
  • Anmälan: maila info@bona.nu med namn och telefonnummer helst före 10 april

Workshopen riktar sig främst till pedagoger men kontakta oss gärna om du vill vara med ändå, eller om du vill genomföra en skräddarsydd workshop i din verksamhet.

Läs mer: Normkreativa metoder och gestaltning. Foto: Kent Werne

Linn valde teatern – följ deras resa i Italien!

Linn valde teatern – följ deras resa i Italien!

Vad är det egentligen man vill fylla sina dagar med? Det tänkte Linn Rasmusson på efter gymnasiet, när hon var ute och reste. Hon gick musikalinriktning på högstadiet, men kom bort från det helt och hållet under gymnasiet. Men när hon sen ställde sig frågan så blev svaret ganska tydligt. Teater! Linn ringde till Bona och fick prata med Helene Bergström, ansvarig för teaterkursen.

– Det var som att prata med en person jag känt i hundra år. Helene sa att teater är som att resa, där man kan vara varsomhelst, närsomhelst, och vemsomhelst. Jag fick ett så himla starkt intryck och kände verkligen att jag ville vara i hennes närvaro.

Och det intrycket är kvar efter en dryg termin. Linn tycker att Helene är “extremt inkännande” och att hon – och alla andra lärarna – skapar ett väldigt fint och accepterande klimat där alla verkligen får vara som de är.

– För mig har det varit viktigt att få uppleva det. Nu vet jag att en grupp kan ha en så här fin miljö, där man tar hand om varandra. Alla förtjänar att ha det så.

Det är särskilt viktigt att ha en sådan gruppdynamik när man jobbar med teater, där man jobbar mycket med sig själv och sina känslor. Samspel och tillit är viktigt för att alla ska våga utforska röstens och kroppens berättande förmåga.

Och teaterkursens fokus på fysisk kommunikation kan vara utmanande. Men det skördar också många frukter.

– Man är trygg i att prata men inte lika van vid att använda kroppen som ett verktyg. Men här använder man kroppen till allt annat än att vara snygg. Man känner “herregud, min kropp kan göra såhär” istället för “oj sådär kan jag ju inte göra” så en blir väldigt bekväm i sin kropp. Man får bara vara i sin kropp.

Men det som Linn tycker varit allra bäst med Bona är att man får möta människor som man kanske aldrig hade träffat annars. Hon nämner ett tillfälle när man mötte deltagarna från kvinnokursen. De läste upp gripande berättelser på temat min mormor, min mamma och min dotter och teaterdeltagarna sjöng sånger. Alla var nervösa för att göra något nytt, och “vi blev väldigt gripna allihopa”, som Linn beskriver det.

Visst låter det lite som en upplevelse från en resa. Och det är nog faktiskt precis vad det är.

Linn kommer att instagramma från vårt konto under teaterkursens resa till Italien – missa inte det. Och läs mer om vår grundutbildning i teater, eller kontakta Helene Bergström direkt för mer information.

Etableringskursen slår strike!

Etableringskursen slår strike!

Etableringskurserna på Bona är sex månader långa. Grupperna går in i varandra eftersom deltagarna i större eller mindre antal ansluter vid flera starttillfällen per termin.
”Nyingar” blandas med ”gamlingar” på samma kurs.

Ändå växer sig gemenskapen både stor och stark förbluffande snabbt. Kanske beror det på att vi gör så mycket tillsammans både i och utanför kursen. Vi fyller inte dagarna med bara textläsning och ”fylleri-övningar”.

Vi pratar, studerar Motala och Sverige och jämför med allas hemländer, vi besöker arbetsplatser, upplever teater, sport och musik och vi skapar ihop, både gruppen själv och tillsammans med alla övriga deltagare på skolan.

Nu lämnar den tionde etableringsgruppen Bona efter ett halvår och de sex deltagare som är kvar får snart tillskott av nya kurskamrater.

Sista dagen ut firades med bowling i Motala sporthall. Stilarna var varierande men alltid eleganta. Trots alla breda leenden och skratt var spelkoncentrationen total och visst rasslade det till utav en och annan strike också. Ett härligt avslut på ett intensiv kurs!

Internationella kvinnodagen

Internationella kvinnodagen

 

– Alltså, dagens sex- och samlevnadsundervisning i skolan är obefintlig. Vi hade totalt två dagar under vår skoltid.
– Va, vi hade jättebra undervisning i två hela månader på vår skola.

En liten upptäckt, ett litet meningsutbyte bland hundratals andra, deltagare emellan under Bonas temadag om internationella kvinnodagen.

Några av oss hade just sett filmen om arabisk feminism ”Feminism Inshallah” där bland andra en kvinnlig sexolog framträder i en egen programserie i Egyptisk tv.

Mycket av dagen handlade om film, filmer på kvinnotema men av vitt skilda slag, svenska och utländska. Bland annat kunde vi välja att se svenska gymnasiefilmen ”Tusen gånger starkare” om könsroller, filmen och ”Oaga girls” om tjejer som utbildade sig till bilmekaniker i Burkina Faso. ”Fröken Friman” och många många fler…

Sånt där obligatoriskt mummel om ”varför det inte finns någon mansdag då?” (vilket det ju finns rätt många av…) det lyste helt med sin frånvaro. Alla deltog med liv och lust!

Vi målade och skulpterade utifrån visionen om framtidens kvinna och man. Vi diskuterade vad vi trodde skulle hända nu, efter #metoo och vi kunde höra kvinnokurskvinnor i radioprogram berätta om sin farmor/mormor och om framtiden för sina döttrar.

Kort sagt – vi körde så det rök!

 

Gudrun Schyman besöker Bona

Gudrun Schyman besöker Bona

Alla säger sig vilja ha jämställdhet och att samhället skall vara fritt från diskriminering, ändå ser det ut som det gör. Varför är det så? Det frågade sig Gudrun Schyman när hon gästade Bona i onsdags. Gudrun tog avstamp i föreställningen om att Sverige är ett jämställt land. Men kom man dit med den inställningen, så gick man därifrån med en annan syn.

Gudrun menar att det är ett faktum att Sverige är ojämställt, och refererade bland annat till SCB:s lathund om jämställdhet. Jämställdheten är eftersatt inom alla socioekonomiska grupper. Kvinnor inom likvärdiga yrken tjänar ofta mindre än män. Samma mönster gäller även bland utrikesfödda.

Män födda utanför Sverige kommer snabbare ut i arbete än kvinnor. Detta beskrev Gudrun genom att rita upp modeller. Utrustade med papper och penna fick vi som deltog själva följa med och rita av modellerna. Det synliggjorde strukturella ojämlikheter i samhället såväl som bakomliggande orsaker till dessa ojämlikheter.

Och det ritades flitigt. Det gällde exempelvis fördelning av makt, rikedom, hushållsansvar och uttag av föräldraledighet. Gudrun lyfte fram att politik handlar om det gemensamma, som skilt från det privata.

Men vem bestämmer vad som är privat? Feminism sågs länge som något “för kvinnor” och inte som en gemensam politisk fråga. Gudrun pratade om att miljöfrågor förut sågs som en “fritidsfråga”, men är idag del av politiken i allra högsta grad. Och det ska jämställdhet också vara.

Det var inget valmöte och därför nämndes Feministiskt initiativ (FI) endast ett fåtal gånger. Gudrun upplyste dock om att FI nu finns invalt i 13 kommuner och att man siktar på riksdagen efter valet senare i år.

Efter föreläsning var det dags för boksignering. Då fanns det även möjlighet att ställa frågor direkt till Gudrun för mer utförliga svar. Maria af Sandeberg från skolans teaterkurs var en av de som tog tillfället i akt och valde att fråga om bland annat Feministiskt initiativs förslag på nedrustning inom försvaret. Maria var även den som tog initiativet att bjuda in Gudrun att föreläsa på skolan.

Gudrun och Maria pratar om försvarspolitik, rektor Anneli lyssnar.

Lärarna lever som de lär – i teman

Lärarna lever som de lär – i teman

Här på Bona jobbar vi mycket med teman. Det gäller inte bara för deltagare, utan även för personalen.

Under våren har vi riktat in oss på tre teman för personalen: neuropsykiatri, digitalisering och temaarbete. Personalen är uppdelad i tre studiegrupper som tacklar ämnena på olika sätt. Vi möts regelbundet hela personalen för att dela varandras erfarenheter och lyssna på föreläsningar. Där formas nya idéer när temana tas an från flera olika håll.

Neuropsykiatri arbetar vi praktiskt med varje dag, eftersom många deltagare har sådana diagnoser. Under våren siktar vi på att fördjupa våra teoretiska kunskaper genom att läsa om ny forskning, för att fortsätta att utveckla våra metoder.

Digitaliseringen är viktig att hänga med i. För att kunna rusta våra deltagare för ett digitaliserat arbetsliv så måste vi vara med själva. Under förra året rustade vi upp tekniken på Bona och nu ska vi krama ur allt vad vi kan ur de nya möjligheterna som uppstår! En viktig del i detta är att kunna möta komplexiteter; att förstå att det inte bara finns en sanning bakom det man läser och att veta hur man själv kan förhålla sig till det.

Där tror vi att temaarbete är en utmärkt metod för att jobba. Deltagarna kan ta sig an ett tema utifrån sin  situation och komma med egna frågeställningar. Då blir det mycket mer relevant, och när perspektiven möts så ger det något nytt till alla i gruppen. Och det är något som vi vill utveckla mer framöver.

På bilden syns läraren Petra Henriksson, fotograferad av Peter Holgersson.

Vår debattartikel i Svenska Dagbladet

Vår debattartikel i Svenska Dagbladet

Idag är vår debattartikel om utbildningstvång med i Svenska Dagbladet, och du kan läsa den på nätet här. Bakgrunden till artikeln är att det sedan 1 Januari är tvång för nyanlända att utbilda sig.

Vi förstår inte varför det skulle behövas ett tvång, för vi och många andra folkhögskolor får in många fler ansökningar än vi kan hantera. Dessutom har vi ju aldrig tidigare haft utbildningstvång för vuxna i Sverige, så varför ska man börja med det nu? Och varför ska det bara gälla nyanlända?

Vi föreslår istället att man förbättrar studiestartsstödet så att det blir enklare att utbilda och etablera sig. Artikeln är signerad av vår ordförande Torbjörn Björlund och rektor Anneli Dahlqvist.

Hur skriver man en bok?

Hur skriver man en bok?

Ett par bra promenadskor. En mobil för att kunna läsa in spontana formuleringar. Se där några konkreta utrustningstips som deltagarna på Bonas skrivarkurs Textlabbet får av sin lärare Gertrud Hellbrand.

För det handlar om texten, den egna texten, den som kanske till och med ska hålla för utgivning till en hungrande läsekrets…

En text som berättar just det jag vill, på just det sätt jag önskar, och då helst rensad på både schabloner och omedvetet upprepade språkliga manér.

Gertrud Hellbrand är noga med att poängtera att hennes deltagare inte ska skriva som hon.

– Kursen är till för den som vet vad hon vill skriva. Här kan man lära sig bli bättre på att få syn på sin egen text, att redigera sig själv. Min uppgift är inte att ålägga någon mina värderingar, estetik eller politik. Den är att hjälpa till att försöka ”mejsla fram texten ur marmorskivan”.

Textlabbet är ingen nybörjarskrivarkurs. Deltagarna ska redan ha projekt på gång när de söker till kursen, en tänkbar roman, novell eller poesi. Genren kvittar, men man ska ha kommit en bit på väg.

Varje deltagare ska producera 60 sidor text per termin. Texter som sedan gås igenom gruppvis under Gertruds och lärarkollegornas Ola Klippviks och Stefan Skogelins ledning.

Under kursens två terminer jobbar deltagarna på distans, men det finns också två fysiska träffar på Bona varje termin.

– Träffarna är viktiga för att få en röst till texten och uppleva en undertext till kommentarerna, säger Gertrud.

Faktumet att Gertrud själv är författare med utgivning märker hon spelar roll på Textlabbet, en skrivarkurs där dessutom 75 procent av deltagarna är kvinnor. Så klart att det uppstår identifikation.

– De tycker om känslan av att söka och gå en kurs med en kvinnlig författare som lärare. Det kan vara de själva en dag, konstaterar Gertrud.

Hon har bråda dagar just nu, en ny utgivning närmar sig – Gertruds fjärde roman – och kontakterna med förlagets redaktör är täta.

– Det är klart att det känns nervöst, men lite luttrad blir man ju vartefter utgivningarna blir fler, säger Gertrud.

Alla skrivarkurser har inte framgångsrika författare i sitt läraruppställ. Att Bona har det innebär förstås en bonus som deltagarna inte är sena att utnyttja.

– De vill veta hur det går till. Vad gör man med sitt manus? Hur fungerar det med förlag, vem skickar man till, allt sånt.

Och där kan Gertrud bistå. Men också med andra tips av det konkretare slaget. Till exempel hur man gör för att skaffa sig lite skrivdisciplin. En metod hon förordar är att slå på datorn och ta fram sitt dokument så fort man gått upp, före eller direkt efter morgonkaffet.

– Sen sätter man sig ner, kanske man först flyttar om och ändrar lite i det man redan skrivit. Så liksom man lurar sig själv, man kommer in i andningen och så är man plötsligt igång…

Det låter lätt. Eller?

”Jag är den tredje handen”

”Jag är den tredje handen”

Sedan hösten 2016 har Ija Ek jobbat som lärarassistent på Bona folkhögskola.
– Jag finns här för att stötta, för att finnas till som en länk mellan deltagarna. Men också som en brygga mellan lärare och deltagare, säger Ija.

Det märks att Ija är starkt engagerad i sitt arbete och i ”sina” deltagare. Mertiden av hennes tillvaro på Bona går ut på att vara lärarassistent på de bägge kurserna ”Teori och Praktik
och ”Allmän kurs för personer med funktionsvariationer”. Hon jobbar också någon lektion i veckan på kvinnokursen.

Ija har ett gediget arbetsförflutet innan Bona. Hon har varit med och drivit en spetsutbildning för demens på Carlsunds gymnasium i Motala och jobbat som specialistundersköterska på demens inom äldreomsorgen. Men innan dess har hon jobbat med utvecklingsstörda i 25 år.

– Jag stötte ju på människor med dessa diagnoser även där och sedan dess har de legat mig varmt om hjärtat, säger Ija.

–  Alla ska ha en chans, man ska inte underskatta någon.  Många har fått höra: ”Det där kan inte du, det där klarar inte du!” Men alla måste få en chans att prova.

På Bona ges den chansen. Här kan den som behöver få studera i lugn och tydlig miljö med nödvändig struktur, ofta individuellt anpassad.

Arbetsuppgifterna för Ija är väldigt skiftande. Någon behöver hjälp med att skriva på datorn eller läsa en text, någon får mötas upp utanför porten för att våga gå in, ytterligare någon behöver hämtas hemma.

– Jag är som en tredje hand eller ett extra öga eller öra.

Hon tycker hon hela tiden lär sig nya saker; ständigt nya händelser som ger tankeställare:
När det gäller städning frågade några deltagare hur ofta de skulle torka golvet. ”Det ser vi när det behövs” svarade jag, men så kunde jag inte säga visade det sig. Det behövdes en mer precis instruktion. Så nu har vi sagt ”en gång varannan vecka” och så följer vi det och alla är nöjda.

Ija Ek tillsammans med kvinnokursdeltagarna Nairouz Arab, May Hore och Lina Simonian.

Astronauter, kemister, trädplanterare och andra kvinnor

Astronauter, kemister, trädplanterare och andra kvinnor

Vad har Ameenah Gurib-Fakim, Margaret Hamilton och Jane Goodall gemensamt? Jo, alla var de framstående vetenskapskvinnor. Kvinnokursen har sedan några veckor tillbaka studerat deras arbeten.

Nu presenteras vetenskapskvinnornas liv och verk av kursdeltagarna.

Heven Juma och Lina Simonian berättar om systemvetaren Margaret Hamilton. När hennes dotter somnat på kvällarna utvecklade Margaret styrsystemet till NASA:s rymdkapsel Apollo 11.

Dels genom muntligt berättande, dels med hjälp av egenproducerade bildspel. Ett försök att något förklara kvinnornas vetenskapsfält har också gjorts. Ganska avancerade benämningar och beteckningar har klätts i ord.

Primatologer, genetiker och arkeologer – vad gör de egentligen?
Det blev spännande redovisningar, fina bilder och många skratt!